Ако искате да научите повече за Института и нашата дейност, моля проверете предстоящите събития с наше участие. Ще се радваме да се запознаем лично на място.
 
 
Научете повече
Ние сме горди с нашия екип и търсим повече хора с интереси в областта на клиничните изследвания, опит в организирането и провеждането на проекти и контакти с клиенти.
 
Научете повече
Публикуването на клинични проучвания е обичайна практика. С това се гарантира прозрачност при изпълнението на проектите и навременна осведоменост на обществото за това, каква е ефикасността и безопасността на новите лечения. Научете повече

Клинични проучвания

Защо нас?

  • Ние сме част от Онкологични Клиники Доц. д-р Валентина Цекова и работим в един екип с изследователите.
  • Нашата организация се състой от централно и сателитно звено, което ни прави по-гъвкави и по-ефективни и подобрява комуникацията.
  • Ние държим на плоския вид организационна структура, което ни помага да реагираме бързо на всяко запитване и при всяка ситуация.
  • Ние сме водени от желанието да създаваме бизнес партньорства, които да прокарват нови идеи и технологии в България и да водят до по-добри резултати при лечението на онкологичните заболявания.
  • Нашата работа следва приложимите международни и национални изисквания и стандарти.

Д-р Красимир Койнов пред камерите ни