Да бъдем водеща изследователска организация в България, която работи за подобряване качеството на живот на пациентите; да се стремим да развиваме различна по вид изследователска дейност като залагаме на иновативния и гъвкав подход; да сътрудничим успешно с нашите клиенти и партньори и да допринасяме за удовлетвореността в работата на нашите служители.
Нашата мисия е да се грижим за подобряване здравето на пациентите.
  • Чрез подбор и организиране на клинични проучвания, включващи първокласни медицински продукти на водещи фармацевтични и биотехнологични организации, във фаза на развитие. С това даваме достъп на пациентите до нови медикаменти, които се разработват с цел постигане на подобрена ефективност и безопасност при лечение.
  • Чрез сътрудничество с водещи медицински специалисти в България, международни и национални фармацевтични и академични организации, което допринася за постоянно повишаване на нашия професионализъм и разширяване на възможностите за взаимопомощ.
  • Ефективно управление на проектите за гарантиране на високото качество на нашите услуги и навременното изпълнение на планираните дейности.
  • Ние сме част от Онкологични Клиники Доц. д-р Валентина Цекова и работим в един екип с изследователите. Нашата организация се състой от централно и сателитно звено. Централното звено координира проектите в различните клиники, общува директно с тях и с възложителите на клинични проучвания. Сателитното звено е разположено в самите клиники и отговаря за изпълнението на всяка дейност по клиничните проучвания. Тази структура ни прави по-гъвкави и по-ефективни и подобрява комуникацията. Спомага за отличната организация и проследяване на проектите.
  • Ние държим на плоския вид организационна структура, което ни помага да реагираме бързо на всяко запитване и при всяка ситуация.
  • Изследователите, с които работим са водещи специалисти в България, които общуват с широка група от пациенти от цялата страна.
  • Нашата работа следва приложимите международни и национални изисквания и стандарти относно регулаторни, етични, клинични и управленчески практики.
  • Ние сме водени от желанието непрекъснато да подобряваме начина си на работа, да търсим интересни и предизвикателни проекти с висока научна стойност, да създаваме бизнес партньорства, които да прокарват нови идеи и технологии в България и да водят до по-добри резултати при лечението на онкологичните заболявания.