Какво означава клинично проучване? – Проф. д-р Константа Тимчева

Какви видове клинични проучвания има? – Проф. д-р Константа Тимчева

Защо пациентите трябва да се включат в клинични проучвания? – д-р Красимир Койнов

Защо пациентите е добре да се включват в клинично проучване? – д-р Филип Маринов

Защо трябва пациентите да се включат в клинични проучвания? – Проф. д-р Константа Тимчева

Какви са рисковете при клинично проучване? – д-р Филип Маринов

Защо пациентите е добре да се включват в клинично проучване? – д-р Филип Маринов

Кога един пациент може да се включи в клинично проучване – д-р Филип Маринов

Ако съм одобрен/а за клинично проучване, какво следва? – д-р Красимир Койнов

Ако съм одобрен/а за клинично проучване, какво следва? – Проф. д-р Константа Тимчева

Защо пациентите включени в клинично проучване не са “опитни зайчета”? д-р Марчела Колева

Какви са рисковете при включване в клинично проучване? – д-р Красимир Койнов